AKTUÁLNE

Energie-portal.sk: Zdanenie "otepľujúcich" potravín by mohlo ročne zachrániť pol milióna ľudí

Štvrtina celkových emisií skleníkových plynov pochádza z výroby potravín, hlavným zdrojom je chov dobytka. Zdanením emisií skleníkových plynov z výroby potravín by sa dalo predísť vzniku asi takého množstva emisií, aké v súčasnosti globálne produkuje letectvo. Zdravšie stravovanie by mohlo zachrániť životy pol milióna ľudí, ktorí ročne zomrú na chronické ochorenia.

Prečítajte si celý článok tu

Roľnícke noviny.sk: Prínos agrolesníctva pre klímu

Efektívne využívanie pôdy, pri ktorom sú stromy pestované spolu s poľnohospodárskymi plodinami a s chovom dobytka, je esenciálnou zložkou prechodu k udržateľnému poľnohospodárstvu," povedal José Graziano da Silva, generálny riaditeľ FAO (Food and Agriculture Organization, OSN). Agrolesníctvo, je príkladom toho, ako môže poľnohospodársky sektor prispieť k zníženiu emisií skleníkových plynov.

Prečítajte si celý článok tu

Euractiv.sk: Dieselgate, biopalivá, elektromobilita. Kľukaté cesty Únie k čistejšej doprave

Celosvetovo tvorí doprava až štvrtinu emisií skleníkových plynov, v EÚ štvrtinu. EÚ si predsavzala zvýšiť podiel obnoviteľných energií v energetickom mixe. V tejto oblasti platí sektorový cieľ, ktorým je v doprave 10 % do roku 2020 a ktorý umožňujú realizovať najmä biopalivá.

Chronologický prehľad emisných politík od roku 2007.

Prečítajte si celý článok tu

SME.sk: Náhodou objavili spôsob, ako zachrániť planétu

Jediné, čo by nás mohlo zachrániť pred nebezpečnými hodnotami v atmosfére, je premena CO2 na užitočné látky. Doslova by sme tak zachránili svet. Vedcom sa podarilo nájsť proces, ktorý to zvládne len s jedným katalyzátorom. S napätím zhruba 1,2 voltu premenil katalyzátor roztok CO2 s vodou na 63% etanol, ktorý sa používa ako užitočné a vysoko hodnotné ekologické palivo pre spaľovacie motory.

Prečítajte si celý článok tu

Naše ciele

Na pôde EÚ prebehli v apríli 2015 revízie pravidiel biopalivového priemyslu.
V najbližších mesiacoch vstúpi v Európskej únii do platnosti smernica, že do roku 2020 má byť v spotrebovaných motorových palivách (benzíne a nafte) v doprave primiešaných 7% biopalivovej zložky prvej generácie a zvyšné 3% z druhogeneračných biopalív a zelenej obnoviteľnej elektriny.


Chceme seriózne diskutovať o biopalivách, o ich výhodách, ale aj nevýhodách a perspektívach. Chceme prinášať novinky, zaujímavosti i legislatívne podnety, zvýšiť informovanosť a hľadať optimálne riešenia.


Vo výrobe biopalív prvej generácie vidíme veľký prínos, v druhej generácii biopalív zas veľký potenciál.

Čo sú biopalivá?

Biopalivá patria k obnoviteľným zdrojom energie. Delíme ich na tuhé, kvapalné a plynné. Medzi tuhé biopalivá zaraďujeme polená, štiepku, brikety, pelety, piliny, slamu a seno. Plynné biopalivá sú bioplyn (metán), drevoplyn a  vodík vyrobený štiepením uhľovodíkového biopaliva.

Kvapalné biopalivá našli uplatnenie v doprave - primiešavajú sa do tradičných fosílnych palív – čiže do benzínu a nafty. V rôznych krajinách EÚ sú primiešavané v odlišných pomeroch. Medzi kvapalné biopalivá zaraďujeme bioetanol, MTBE, ETBE, rastlinné oleje a bionaftu.

viac o výrobe a použití biopalív