AKTUÁLNE

24hod.sk: Využívanie pokročilých biopalív v motorových palivách sa má urýchliť

Cieľom schválenej novely je urýchliť využívanie biopalív druhej generácie, využívajúcich suroviny z biomasy, ktoré nemajú vysokú ekonomickú hodnotu pri inom použití ako biopalivo. Tieto biopalivá zaručujú vysoké úspory emisií CO2 s malým rizikom spôsobenia nepriamej zmeny vo využívaní pôdy a nesúťažia priamo o poľnohospodársku pôdu určenú pre trhy s potravinami a krmivom.

Prečítajte si celý článok tu

Stanovisko biopalivárov k palmovému oleju na biopalivá

V pravidelných cykloch sa v slovenských médiách objavujú správy, prebraté spravidla z českých portálov o zvyšujúcom sa dopyte po palmovom oleji na výrobu biopalív. Toto je stanovisko Združenia pre výrobu a využitie biopalív. Otovrené štatistiky a čísla, dokumentujúce reálne používanie palmového oleja v biopalivovom priemysle.

Prečítajte si celý článok tu

Biofuels Digest: Štúdia odhalila, že úspory emisií z kukuričného etanolu sa rapídne zvyšujú

Model nepriameho využívania pôdy celé roky tvrdil, že vyššie ceny obilia povedú k nekontrolovateľným zmenám na pôde, ktoré môžu vyústiť do masívneho úbytku Amazonského pralesa. Nová štúdia potvrdzuje opak - poľnohospodári na celom svete reagovali na zvýšenie cien úrody efektívnejším využitím dostupnej pôdy, a nie ďalším rozširovaním poľnohospodárskej pôdy.

Prečítajte si celý článok tu

Energie-portal.sk: Zdanenie "otepľujúcich" potravín by mohlo ročne zachrániť pol milióna ľudí

Štvrtina celkových emisií skleníkových plynov pochádza z výroby potravín, hlavným zdrojom je chov dobytka. Zdanením emisií skleníkových plynov z výroby potravín by sa dalo predísť vzniku asi takého množstva emisií, aké v súčasnosti globálne produkuje letectvo. Zdravšie stravovanie by mohlo zachrániť životy pol milióna ľudí, ktorí ročne zomrú na chronické ochorenia.

Prečítajte si celý článok tu

Naše ciele

Na pôde EÚ prebehli v apríli 2015 revízie pravidiel biopalivového priemyslu.
V najbližších mesiacoch vstúpi v Európskej únii do platnosti smernica, že do roku 2020 má byť v spotrebovaných motorových palivách (benzíne a nafte) v doprave primiešaných 7% biopalivovej zložky prvej generácie a zvyšné 3% z druhogeneračných biopalív a zelenej obnoviteľnej elektriny.


Chceme seriózne diskutovať o biopalivách, o ich výhodách, ale aj nevýhodách a perspektívach. Chceme prinášať novinky, zaujímavosti i legislatívne podnety, zvýšiť informovanosť a hľadať optimálne riešenia.


Vo výrobe biopalív prvej generácie vidíme veľký prínos, v druhej generácii biopalív zas veľký potenciál.

Ako je to inde

Vedeli ste, že od roku 2005 platí vo Švédsku rozhodnutie, že 25% automobilov v štátnej správe musí byť „zelených“? Nemecké mesto Gersthofen sa môže pýšiť prvenstvom v oblasti jazdenia na bioplyn, tu sa totiž otvorila prvá čerpacia stanica na bioplyn z bioodpadu v Nemecku.

Vo Francúzsku sa produkcia biodieselu viaže hlavne na rastlinný olej, až 80% je z repky olejnej zmiešanej so slnečnicovým olejom, sójovým a palmovým olejom.

viac ako je to inde