AKTUÁLNE

Energia.sk: Odvetvie OZE by mohlo v roku 2030 zamestnávať až 24 miliónov ľudí

Od roku 2012 sa počet ľudí pracujúcich celosvetovo v odvetví obnoviteľných zdrojov energie (OZE) zdvojnásobil na takmer 10 miliónov. Pestovanie plodín pre výrobu kvapalných biopalív, tuhej biomasy a bioplynu významne prispelo k 2,74 mil. pracovných miest v týchto segmentoch obnoviteľných zdrojov. Uvádza to Medzinárodná agentúra pre obnoviteľnú energiu IRENA.

Prečítajte si celý článok tu

24hod.sk: Využívanie pokročilých biopalív v motorových palivách sa má urýchliť

Cieľom schválenej novely je urýchliť využívanie biopalív druhej generácie, využívajúcich suroviny z biomasy, ktoré nemajú vysokú ekonomickú hodnotu pri inom použití ako biopalivo. Tieto biopalivá zaručujú vysoké úspory emisií CO2 s malým rizikom spôsobenia nepriamej zmeny vo využívaní pôdy a nesúťažia priamo o poľnohospodársku pôdu určenú pre trhy s potravinami a krmivom.

Prečítajte si celý článok tu

Stanovisko biopalivárov k palmovému oleju na biopalivá

V pravidelných cykloch sa v slovenských médiách objavujú správy, prebraté spravidla z českých portálov o zvyšujúcom sa dopyte po palmovom oleji na výrobu biopalív. Toto je stanovisko Združenia pre výrobu a využitie biopalív. Otovrené štatistiky a čísla, dokumentujúce reálne používanie palmového oleja v biopalivovom priemysle.

Prečítajte si celý článok tu

Biofuels Digest: Štúdia odhalila, že úspory emisií z kukuričného etanolu sa rapídne zvyšujú

Model nepriameho využívania pôdy celé roky tvrdil, že vyššie ceny obilia povedú k nekontrolovateľným zmenám na pôde, ktoré môžu vyústiť do masívneho úbytku Amazonského pralesa. Nová štúdia potvrdzuje opak - poľnohospodári na celom svete reagovali na zvýšenie cien úrody efektívnejším využitím dostupnej pôdy, a nie ďalším rozširovaním poľnohospodárskej pôdy.

Prečítajte si celý článok tu

Naše ciele

Na pôde EÚ prebehli v apríli 2015 revízie pravidiel biopalivového priemyslu.
V najbližších mesiacoch vstúpi v Európskej únii do platnosti smernica, že do roku 2020 má byť v spotrebovaných motorových palivách (benzíne a nafte) v doprave primiešaných 7% biopalivovej zložky prvej generácie a zvyšné 3% z druhogeneračných biopalív a zelenej obnoviteľnej elektriny.


Chceme seriózne diskutovať o biopalivách, o ich výhodách, ale aj nevýhodách a perspektívach. Chceme prinášať novinky, zaujímavosti i legislatívne podnety, zvýšiť informovanosť a hľadať optimálne riešenia.


Vo výrobe biopalív prvej generácie vidíme veľký prínos, v druhej generácii biopalív zas veľký potenciál.

Čo sú biopalivá?

Biopalivá patria k obnoviteľným zdrojom energie. Delíme ich na tuhé, kvapalné a plynné. Medzi tuhé biopalivá zaraďujeme polená, štiepku, brikety, pelety, piliny, slamu a seno. Plynné biopalivá sú bioplyn (metán), drevoplyn a  vodík vyrobený štiepením uhľovodíkového biopaliva.

Kvapalné biopalivá našli uplatnenie v doprave - primiešavajú sa do tradičných fosílnych palív – čiže do benzínu a nafty. V rôznych krajinách EÚ sú primiešavané v odlišných pomeroch. Medzi kvapalné biopalivá zaraďujeme bioetanol, MTBE, ETBE, rastlinné oleje a bionaftu.

viac o výrobe a použití biopalív