AKTUÁLNE

Čína sa púšťa do strojnásobenia výroby etanolu

Zásadný krok k znižovaniu emisií v doprave, pre ktorý sa rozhodla Čína, sa bude realizovať prostredníctvom celoplošného využívania etanolu ako biopalivovej zložky v benzíne. Čína tým dala jasne najavo, že chce ísť cestou dekarbonizácie. Bude to pre Európu výzva alebo ostane mlčky zahanbená v ďalekom závese za Čínou?

Prečítajte si celý článok tu

Reuters.com: China set to triple its ethanol production capacity: government researcher

GUANGZHOU, China (Reuters) - China is set to more than triple its ethanol production capacity by 2020, a government researcher said on Tuesday, with demand for the commodity expected to surge as the country shifts toward cleaner fuels. The nation is currently building or seeking approval for new ethanol plants with capacity to produce 6.6 million tonnes of the biofuel a year, Dou Kejun, a researcher at the China National Renewable Energy Centre, told an industry event in the country’s south.

Prečítajte si celý článok tu

Inovatívny medzinárodný projekt Enviral, a.s. z oblasti biotechnológií už odštartoval

Zástupcovia oddelení Oddelenie výskumu a vývoja (R&D) a Oddelenie Európskych fondov a verejných zdrojov (EFaVZ) z divízie strategického rozvoja (DSR) spoločnosti ENVIRAL, a.s. sa zúčastnili úvodného "Kick-off" meetingu k projektu EXCornsEED v Ríme, konaného v dňoch 14. a 15. júna 2018.

Prečítajte si celý článok tu

Róbert Spišák: "Odpad a zvyšky" potrebujú jasné kritériá, aby sa zabránilo zneužitiu systému

Kritériá pre "odpad a zvyšky" by mali byť jasne definované v právnych predpisoch EÚ, podľa ktorých systém nemožno zneužívať a nechať ohroziť udržateľnosť, povedal v rozhovore Robert Spišák, predseda predstavenstva Envien Group, pôsobiacej v oblasti výroby biopalív v strednej a východnej Európe. Poznamenal tiež, že obnoviteľné zdroje potrebujú dlhodobú stabilitu a predvídateľnú politiku bez náhlych zmien na rozhodujúcich miestach v EÚ každé dva roky.

Prečítajte si celý článok tu

Naše ciele

Na pôde EÚ prebehli v apríli 2015 revízie pravidiel biopalivového priemyslu.
V najbližších mesiacoch vstúpi v Európskej únii do platnosti smernica, že do roku 2020 má byť v spotrebovaných motorových palivách (benzíne a nafte) v doprave primiešaných 7% biopalivovej zložky prvej generácie a zvyšné 3% z druhogeneračných biopalív a zelenej obnoviteľnej elektriny.


Chceme seriózne diskutovať o biopalivách, o ich výhodách, ale aj nevýhodách a perspektívach. Chceme prinášať novinky, zaujímavosti i legislatívne podnety, zvýšiť informovanosť a hľadať optimálne riešenia.


Vo výrobe biopalív prvej generácie vidíme veľký prínos, v druhej generácii biopalív zas veľký potenciál.

Ako je to inde

Vedeli ste, že od roku 2005 platí vo Švédsku rozhodnutie, že 25% automobilov v štátnej správe musí byť „zelených“? Nemecké mesto Gersthofen sa môže pýšiť prvenstvom v oblasti jazdenia na bioplyn, tu sa totiž otvorila prvá čerpacia stanica na bioplyn z bioodpadu v Nemecku.

Vo Francúzsku sa produkcia biodieselu viaže hlavne na rastlinný olej, až 80% je z repky olejnej zmiešanej so slnečnicovým olejom, sójovým a palmovým olejom.

viac ako je to inde