AKTUÁLNE

Auto.sk: Sú elektromobily naozaj „čisté“?

To, že elektromobily majú nulové emisie, nie je pravda. Výfuky síce nemajú, no na nabíjanie batérií sa využíva elektrina a jej výroba čistá nie je. V závislosti od energetického mixu tak môžu mať vyššie emisie než hybridy.

Prečítajte si celý článok tu

Auto Bild: Nóri chcú zakázať autá so spaľovacími motormi

Považovať elektromobil za vozidlo bez emisií je prinajlepšom nekorektné. Škodlivé exhaláty totiž sprevádzajú výrobu aj distribúciu elektrickej energie, aj ich prevádzku.

Spaľovacie motory sa počas viac než storočia existencie vyvinuli na pohonný agregát, spĺňajúci tie najprísnejšie environmentálne kritériá.

Prečítajte si celý článok tu

Auto.sk: Nissan predstavil elektromobil poháňaný biopalivom

Elektrický palivový článok na biopalivo ponúka dopravu, ktorá nezaťažuje životné prostredie. Predstavuje tiež podporu už existujúcej infraštruktúry a umožňuje lokálnu výrobu energie. V budúcnosti sa elektrický palivový článok na biopalivo stane používateľsky ešte prívetivejším. Emisie vozidla majú neutrálnu bilanciu CO2 a sú rovnako čisté ako atmosféra okolo nás, lebo sa stávajú súčasťou prirodzeného kolobehu CO2.

Prečítajte si celý článok tu

Auto.SME.sk.: Nissan vyvíja nové palivové články. Vodík nahradí bioetanolom

Dôvodov takéhoto konania je viacero, od zníženia nákladov na výrobu až po predĺženie dojazdu automobilu. Technológia pritom môže ťažiť z existujúcej infraštruktúry. Nevyžaduje budovanie siete vodíkových čerpacích staníc ani drahé vysokotlakové nádrže.

Prečítajte si celý článok tu

Naše ciele

Na pôde EÚ prebehli v apríli 2015 revízie pravidiel biopalivového priemyslu.
V najbližších mesiacoch vstúpi v Európskej únii do platnosti smernica, že do roku 2020 má byť v spotrebovaných motorových palivách (benzíne a nafte) v doprave primiešaných 7% biopalivovej zložky prvej generácie a zvyšné 3% z druhogeneračných biopalív a zelenej obnoviteľnej elektriny.


Chceme seriózne diskutovať o biopalivách, o ich výhodách, ale aj nevýhodách a perspektívach. Chceme prinášať novinky, zaujímavosti i legislatívne podnety, zvýšiť informovanosť a hľadať optimálne riešenia.


Vo výrobe biopalív prvej generácie vidíme veľký prínos, v druhej generácii biopalív zas veľký potenciál.

Tri generácie biopalív

Biopalivá I. generácie sa dajú pripraviť z cukornatých plodín (cukrová repa, cukrová trstina), zo škrobnatých plodín (zemiaky, obilniny) a z olejnatých plodín a živočíšnych tukov (repka, sója, slnečnica, palma olejová, bravčový tuk).

Ďalším variantom zdrojov pre biopalivá sú tzv. lignocelulózové suroviny, presnejšie drevo, odpad z lesa, lístie, kôra, slama. Tieto biopalivá sú známe ako II. generácia. Do III. generácie biopalív radíme tie, ktoré sa budú v budúcnosti vyrábať z morských rias, alebo zo siníc.

viac o troch generáciach biopalív