AKTUÁLNE

Inovatívny medzinárodný projekt Enviral, a.s. z oblasti biotechnológií už odštartoval

Zástupcovia oddelení Oddelenie výskumu a vývoja (R&D) a Oddelenie Európskych fondov a verejných zdrojov (EFaVZ) z divízie strategického rozvoja (DSR) spoločnosti ENVIRAL, a.s. sa zúčastnili úvodného "Kick-off" meetingu k projektu EXCornsEED v Ríme, konaného v dňoch 14. a 15. júna 2018.

Prečítajte si celý článok tu

Róbert Spišák: "Odpad a zvyšky" potrebujú jasné kritériá, aby sa zabránilo zneužitiu systému

Kritériá pre "odpad a zvyšky" by mali byť jasne definované v právnych predpisoch EÚ, podľa ktorých systém nemožno zneužívať a nechať ohroziť udržateľnosť, povedal v rozhovore Robert Spišák, predseda predstavenstva Envien Group, pôsobiacej v oblasti výroby biopalív v strednej a východnej Európe. Poznamenal tiež, že obnoviteľné zdroje potrebujú dlhodobú stabilitu a predvídateľnú politiku bez náhlych zmien na rozhodujúcich miestach v EÚ každé dva roky.

Prečítajte si celý článok tu

Slovensko podporuje zákaz biopalív z palmového oleja. Čo na to ostatné členské štáty?

9. 3. 2018

17. januára chce EP postupne zrušiť používanie palmového oleja v palivách do pohonných hmôt do roku 2021, udržať biopalivá vyrobené z plodín na úrovni spotreby v roku 2017 a súčasne zabezpečiť, aby do roku 2030 nepredstavovali viac ako sedem percent všetkých pohonných hmôt. Členské štáty Európskej únie vo všeobecnosti a krajiny Vyšehradskej skupiny zvlášť plne podporujú sedempercentný limit pre biopalivá na báze plodín.

Prečítajte si celý článok tu

Európsky priemysel proti návrhu odstrániť ochranu EÚ pred neférovými obchodnými tokmi z Argentíny a Indonézie

 

Tlačové vyhlásenie European Biodiesel Board: Členské štáty majú rozhodnúť o návrhu Komisie na radikálne zníženie antidumpingových ciel na dovoz bionafty z Argentíny a Indonézie. Výrobcovia bionafty varujú pred dramatickým vplyvom, ktoré toto rozhodnutie môže mať na 120 tisíc pracovných miest. V prípade schválenia by súčasný návrh EK ukončil výrobu európskej bionafty.

 

Prečítajte si celý článok tu

Naše ciele

Na pôde EÚ prebehli v apríli 2015 revízie pravidiel biopalivového priemyslu.
V najbližších mesiacoch vstúpi v Európskej únii do platnosti smernica, že do roku 2020 má byť v spotrebovaných motorových palivách (benzíne a nafte) v doprave primiešaných 7% biopalivovej zložky prvej generácie a zvyšné 3% z druhogeneračných biopalív a zelenej obnoviteľnej elektriny.


Chceme seriózne diskutovať o biopalivách, o ich výhodách, ale aj nevýhodách a perspektívach. Chceme prinášať novinky, zaujímavosti i legislatívne podnety, zvýšiť informovanosť a hľadať optimálne riešenia.


Vo výrobe biopalív prvej generácie vidíme veľký prínos, v druhej generácii biopalív zas veľký potenciál.

Ako je to inde

Vedeli ste, že od roku 2005 platí vo Švédsku rozhodnutie, že 25% automobilov v štátnej správe musí byť „zelených“? Nemecké mesto Gersthofen sa môže pýšiť prvenstvom v oblasti jazdenia na bioplyn, tu sa totiž otvorila prvá čerpacia stanica na bioplyn z bioodpadu v Nemecku.

Vo Francúzsku sa produkcia biodieselu viaže hlavne na rastlinný olej, až 80% je z repky olejnej zmiešanej so slnečnicovým olejom, sójovým a palmovým olejom.

viac ako je to inde