Pluska.sk: Významný objav energeticky modifikovanej biomasy v Ružomberku: Vyrieši svetový hlad?

Jaroslav Demko z Katolíckej univerzity v Ružomberku, ktorý sa zaoberá sa bioenergetikou a environmentalistikou, sa nebojí tvrdiť, že jeho objav energeticky modifikovanej biomasy by mohol vyriešiť globálne problémy ľudstva.

Prečítajte si celý článok tu

Gate2biotech.cz: Vedlejší produkt výroby biopaliva zvyšuje produkci bioetanolu

Badatelům se podařilo geneticky vylepšit kvasinky, aby pojídaly kyselinu octovou, doposud nechtěný vedlejší produkt přeměny listů, stonků a dalších rostlinných pletiv na biopalivo. Díky této technologii zvládli zvednout výtěžnost etanolu z lignocelulózového materiálu o cca 10 procent. Blýská se na lepší časy.

Prečítajte si celý článok tu

Euractiv.sk: Pokrok Únie v klimaticko-energetických cieľoch je obmedzený

Ako dopadlo Slovensko v hodnotení Európskej enviromentálnej agentúry z hľadiska napĺňania klimaticko-energetických cieľov? V prípade znižovania emisií CO2 aj zvyšovania podielu obnoviteľných zdrojov dobre.

Slovensko dopadlo dobre v prípade znižovania emisií CO2 aj zvyšovania podielu obnoviteľných zdrojov. V zlepšovaní energetickej efektívnosti sa ale zatiaľ dosiahol obmedzený pokrok a je potrebné prijať a implementovať ďalšie opatrenia v relevantných sektoroch - See more at: http://www.euractiv.sk/energetika/clanok/pokrok-unie-v-klimaticko-energetickych-cieloch-je-obmedzeny-021604#sthash.wuYqs30K.u9RnON29.dpuf
Slovensko dopadlo dobre v prípade znižovania emisií CO2 aj zvyšovania podielu obnoviteľných zdrojov. V zlepšovaní energetickej efektívnosti sa ale zatiaľ dosiahol obmedzený pokrok a je potrebné prijať a implementovať ďalšie opatrenia v relevantných sektoroch - See more at: http://www.euractiv.sk/energetika/clanok/pokrok-unie-v-klimaticko-energetickych-cieloch-je-obmedzeny-021604#sthash.wuYqs30K.u9RnON29.dpuf

Prečítajte si celý článok tu

Sciencedaily.com: Geneticky upravené rastliny tabaku sú použiteľné pre výrobu biopalív

Najnovšie výskumy španielskej univerzity v Navarre ukazujú, že rastliny tabaku po genetickej úprave môžu slúžiť ako dobrá alternatíva na výrobu biopalív.

Prečítajte si celý článok tu