Energia.sk: Aktuálne otázky v kontexte obnoviteľných zdrojov energie

Obnoviteľné zdroje energie (OZE) sa stali v ostatnom období jednou z kľúčových tém v diskusiách o energetike. Impulzom pre ich postupnú dominanciu vo verejnom diskurze sa nepochybne stali i ciele Európskej únie do roku 2020, medzi ktorými figuruje aj téza podielu 20 percent OZE na energetickom mixe do roku 2020.

Prečítajte si celý článok tu

Energie-portal.sk: Výrobcovia biopalív: Biopalivá nevytláčajú zo slovenských polí jačmeň

Pestovanie repky olejnej a kukurice, ktoré využívajú slovenskí výrobcovia biopalív, nie je príčinou poklesu pestovania sladovníckeho jačmeňa, ako sa sťažujú niektorí spracovatelia sladu. Tvrdí to Združenia pre výrobu a využitie biopalív. Podľa združenia je to zrejmé aj z faktu, že na Slovensku stále zostáva množstvo nevyužitej poľnohospodárskej plochy.

Prečítajte si celý článok tu