Roľnícke noviny: Projekt nového výskumného centra v Nitre

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Dušan Čaplovič a rektor SPU prof. Peter Bielik, PhD., podpísali dňa 15. apríla 2013 zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na projekt Vybudovanie výskumného centra „AgroBio Tech“ s celkovou schválenou výškou nenávratného finančného príspevku 24 993 512,29 Eur, pričom celkové oprávnené výdavky projektu boli schválené vo výške 26 308 960, 30 Eur.

Prečítajte si celý článok tu