Ako sa vyrába biopalivo

Do najväčších biopalivárskych závodov na Slovensku – firiem Enviral, Meroco a Poľnoservis v Leopoldove, sme sa vybrali v čase kvitnutia repky olejnej, od poľa cez závod až k obrovským nádržiam, v ktorých biopalivo čaká na expedíciu do rafinérií.

Prečo sa prímes do paliva volá BIOpalivo? Pretože pri výrobe sa používajú vo veľkej miere samé prírodné suroviny a čo je najdôležitejšie – spracovávajú sa takmer úplne bezo zvyškov.

BIOPALIVOVÝ HOLDING
Závody na výrobu biopalív v Leopoldove. V popredí Enviral, kde sa vyrába bioetanol.

 

ENVIRAL
Silá na uskladnenie zásob kukurice.

 

Závod Enviral. Kukuričné zrno prichádza zo sila na spracovanie.

 

Hydrolýza a fermentácia. Kukurica zmiešaná s vodou začína kvasiť na etanol.

 

V laboratóriách sa nonstop testuje kvalita vzoriek.

 

Vzorky kukurice, číreho bioetanolu a DDGS – krmiva pre dobytok, ktoré vzniká ako vedľajší produkt výroby. Plodiny na biopalivá sa v procese výroby spracujú takmer úplne bezo zvyšku.

 

Celú výrobu riadia ľudia vo velíne pomocou počítačov. Priamo vo výrobných halách sa pohybuje minimum zamestnancov.

 

Mlyn na kukuričné zrno.

 

Odparka. Zbytok kukurice oddelený od liehu sa opäť zmieša s vodou, ktorá sa odparí a zmes putuje naspäť do výroby, alebo do čističky odpadových vôd.

 

Čistička odpadových vôd. Zachytený kal slúži na výrobu bioplynu – ďalší zdroj energie. Posledné zvyšky z výroby putujú do veže – IC reaktora, kde sa rozložia pomocou baktérií. Do vody sa nedostane žiaden odpad.

 

Odstredivka. Kukuričná zmes sa zbaví posledných zvyškov vody.

 

Sušiareň kukuričných výpalkov. Zo zvyškov kukurice sa vyrába výživné krmivo pre dobytok DDGS.

 

Krmivo DDGS v kamiónoch putuje k odberateľom.

 

Sklad hotového bioetanolu.

 

POĽNOSERVIS

Kvitnúca repka olejná. Zo semien sa lisuje repkový olej, určený na výrobu biodieslu.

 

Poľnoservis. Silá na uskladnenie repky.

 

Príjem a vzorkovanie repkového semena.

 

Srdce prevádzky – lis na spracovanie semien repky.Pred lisovaním sa semená ohrejú vo valcoch.


Semená sa zbavia obalu – repkových vločiek.

 

Z čistých semien pod tlakom vyteká repkový olej.

 

Vylisovaná repková hmota.


Z lisu tečie čistý repkový olej, ktorý môžete s pokojom ochutnať. Bio-olej na biopalivá. Na výrobu 6 ton oleja sa spotrebuje iba 300 litrov vody, ktorá sa vracia späť do výroby.

 

Proces výroby riadený počítačmi z velína.

 

MEROCO
Repkový olej putuje do závodu MEROCO na ďalšie spracovanie.

 

Deguming - odstránenie lecitínu z oleja.

 

Výmenníky a odstredivky, v ktorých prebieha spracovanie repkového oleja na biodiesel. Pri výrobe biodieslu (bionafty) sa nespotrebuje ani liter vody.

 

Hotový biodiesel, označovaný skratkou FAME.