Plytvanie energiou

Európska únia je vo veľkej miere závislá na dovoze energií z tretích krajín. Už teraz dovážame takmer 60% energie, ktorú potrebujeme. V roku 2030 to bude asi 80%, ak sa súčasné politiky nezmenia. Eurokomisárka Connie Hedegaard poukázala na to, že závislosť Slovenska na dovoze fosílnych palív je nadpriemerná.

Pre sektor dopravy je diverzifikácia zdrojov energií značne limitovaná: ropa poháňa 98% dopravy v EÚ. Na druhej strane, svetové zásoby ropy sa výrazne znižujú. Čím je menšia surovinová základňa, tým viac trpí dodávateľské zázemie a rozširovanie produkcie na zabezpečenie svetového dopytu po energii je čoraz zložitejšie. Logickým vyústením nedostatku ropy a stúpajúceho dopytu teda bude zvýšenie jej ceny.

Nie je pravda, že na výrobu biopalív potrebujeme viac  energie, než pri ich spotrebe.  Z pohľadu energetickej bilancie je výroba biopalív vždy pozitívna, čo znamená, že z biopalív získame vždy viac energie, ako jej spotrebujeme pri ich výrobe.

Zdroj: ePure.org