Zdražovanie potravín

Potravinárske giganty

„Je naozaj neuveriteľné, že v situácii, keď nemáme vo svete dosť potravín pre ľudí, používame ich v automobilovej doprave. Otvorene vyzývam, nemíňajme potravinárske komodity na výrobu paliva. Dávajme potraviny ľuďom, nie autám," vyhlásil začiatkom roka 2013 predseda správnej rady spoločnosti Nestlé Peter Brabeck-Letmathe, ktorý je považovaný za jedného z najväčších odporcov biopalív na svete. Ide mu naozaj o ľudí? Stačí poznať fakty - Nestlé vykazuje v obdobiach vysokých cien potravín najväčší nárast tržieb a z vysokých vstupných cien potravinárskych komodít výrazne profituje. Napríklad v prvej polovici roka 2012, kedy rástli ceny všetkých komodít, vykázalo Nestlé zisk 4 miliardy eur. P. Brabeck-Letmathe sedí v predstavenstve ropného gigantu ExxonMobil. A biopalivá môžu postupom času ropným spoločnostiam konkurovať. Ako uvádza Medzinárodná agentúra pre energetiku v publikácii „Technology Roadmap: Biofuels for Transport (2012)“: Biopalivá by mohli do roku 2050 zabezpečovať až 27% celkového paliva pre dopravu, zabrániť až 2,1 gigatonám emisií CO2 nahradením benzínu a dosiahnuť tieto ciele bez toho, aby bola ohrozená globálna potravinová bezpečnosť.“