Životné prostredie

Emisie CO2 podľa rôznych sektorov

Niektorí ekoaktivisti tvrdia, že pri výrobe biopalív sa vyprodukuje viac skleníkových plynov než pri fosílnych palivách. Väčšina štúdií dokazuje, že práve úspora skleníkových plynov viedla k zintenzívneniu podpory výroby biopalív. Zdrojom emisií je v prvom rade doprava vo veľkých mestských aglomeráciách, a nie priemysel. Európsky sektor dopravy má v porovnaní nasledujúcom porovnaní najhorší dopad na emisie skleníkových plynov:

Emisie CO2 podľa rôznych sektorov – zdroj: ePure.org