EK: Pre 68% Slovákov sú klimatické zmeny veľmi vážny problém

Európska komisia priniesla výsledky prieskumu Eurobarometer. Ten jasne ukazuje, že aj bežní občania si nepriaznivé dopady zmeny klímy uvedomujú a podporujú aktivity, ktoré by ich zmiernili. Čo robia bežní ľudia v boji proti klimatickým zmenám?

Prečítajte si celý článok tu