Energie-portal.sk: Zdanenie "otepľujúcich" potravín by mohlo ročne zachrániť pol milióna ľudí

Štvrtina celkových emisií skleníkových plynov pochádza z výroby potravín, hlavným zdrojom je chov dobytka. Zdanením emisií skleníkových plynov z výroby potravín by sa dalo predísť vzniku asi takého množstva emisií, aké v súčasnosti globálne produkuje letectvo. Zdravšie stravovanie by mohlo zachrániť životy pol milióna ľudí, ktorí ročne zomrú na chronické ochorenia.

Prečítajte si celý článok tu

Roľnícke noviny.sk: Prínos agrolesníctva pre klímu

Efektívne využívanie pôdy, pri ktorom sú stromy pestované spolu s poľnohospodárskymi plodinami a s chovom dobytka, je esenciálnou zložkou prechodu k udržateľnému poľnohospodárstvu," povedal José Graziano da Silva, generálny riaditeľ FAO (Food and Agriculture Organization, OSN). Agrolesníctvo, je príkladom toho, ako môže poľnohospodársky sektor prispieť k zníženiu emisií skleníkových plynov.

Prečítajte si celý článok tu