Biopalivá sú potrebné - emisie v doprave dramaticky rastú

Dopady klimatických zmien sú žiaľ našou každodennou realitou. Jednu tretinu emisií z dopravy vyprodukuje nákladná a autobusová doprava (až 45 % na Slovensku). Podľa Európskej environmentálnej agentúry pri súčasnom rastovom trende emisií skleníkových plynov nie je  doprava schopná splniť klimatické záväzky z Parížskej dohody. Ambíciou tejto dohody bolo zaviazať štáty k spoločnému postupu a efektívnym krokom proti klimatickým zmenám. V doprave by sa mali začať využívať všetky dostupné alternatívy a teda aj väčší podiel obnoviteľných zdrojov energie - biopalív. Zabezpečujú až 70 % úsporu emisií v porovnaní s fosílnymi palivami. Viac o tejto téme píše Euractiv.sk.

Prečítajte si celý článok tu