Rádio Slovensko: Biopalivá

Biodiesel a bioetanol – to sú biopalivá, ktorých sa na Slovensku vyrába najviac. Využívajú sa na to obnoviteľné suroviny – rastlinného alebo živočíšneho pôvodu. Práve biopalivá majú byť aspoň čiastočnou ekologickou alternatívou k doteraz najviac využívanému zdroju pohonných hmôt, ktorým je ropa. Objavujú sa však aj názory, že ich produkcia má aj nežiaduce vedľajšie efekty.

Prečítajte si celý článok tu

Roľnícke noviny: Výroba biopalív už zapustila korene

Priemysel výroby biopalív je mladé odvetvie, veď jeho začiatky siahajú do prvej polovice minulého desaťročia, ale napriek tomu v súčasnosti významne ovplyvňuje dianie na agropotravinárskom a energetickom trhu, a má aj nemalý podiel na tvorbe zamestnanosti či hrubého domáceho produktu.

Prečítajte si celý článok tu

Euractiv: Ambície pre obmedzenie konvenčných biopalív sa zmierňujú

V debatách európskych inštitúcií o obmedzení biopalív prvej generácie sa 5% strop navrhnutý minulý rok navyšuje. Priemysel argumentuje stabilitou pre investície a pracovné miesta, environmentalisti trvajú na škodlivých účinkoch neudržateľného rozvoja.

Prečítajte si celý článok tu

Energia.sk: Do biopalivového odvetvia sa preinvestovalo 140 miliónov eur

Do biopalivového odvetvia na Slovensku sa zatiaľ preinvestovalo 140 miliónov eur. Podľa Združenia pre výrobu a využitie biopalív, vďaka týmto investíciám vzniklo priamo i nepriamo viac ako 1 500 pracovných miest. Ročne sa na Slovensku vyprodukuje 130 tisíc metrov kubických bioetanolu a 100 tisíc ton biodieselu. "Slovenský biopalivový priemysel sa radí na popredné miesta medzi novými členskými štátmi EÚ," uviedlo združenie.

Prečítajte si celý článok tu