12 Roľnícke noviny: Výroba biopalív už zapustila korene | Biopalivá - všetko o kvapalných biopalivách

Roľnícke noviny: Výroba biopalív už zapustila korene

Výroba biopalív už zapustila korene
Priemysel výroby biopalív je mladé odvetvie, veď jeho začiatky siahajú do prvej polovice minulého desaťročia, ale napriek tomu v súčasnosti významne ovplyvňuje dianie na agropotravinárskom a energetickom trhu, a má aj nemalý podiel na tvorbe zamestnanosti či hrubého domáceho produktu.

 

BRATISLAVA. V Slovenskej republike sa tekuté biopalivá, určené pre primiešavanie do motorových palív, vyrábajú od roku 2007. Momentálne sa pritom na Slovensku ročne vyprodukuje 130-tisíc m3 bioetanolu a 100-tisíc ton biodieselu, čo nás radí na popredné miesto v produkcii biopalív v rámci nových členských štátov Európskej únie.
„Na výrobu uvedeného množstva biopalív sa spotrebuje 204-tisíc ton repkového semena, 120-tisíc ton oleja a 300-tisíc ton kukurice. Doteraz sa pritom do odvetvia výroby biopalív investovali finančné prostriedky v objeme 140 miliónov eur a priamo či nepriamo tento priemysel poskytuje asi 1500 pracovných miest,“ konštatoval Peter Kostík, generálny riaditeľ Biopalivového holdingu, združujúceho spoločnosti Enviral, Meroco a Poľnoservis.
„Myslím si, že budem hovoriť za mnohých poľnohospodárov ak poviem, že najradšej by sme pestovali plodiny pre potravinársky či krmovinársky priemysel. Žiaľ, stavy hospodárskych zvierat nám klesli na podprahovú úroveň a pred časom prestal spracovávať repku aj náš najväčší výrobca jedlých olejov a margarínov. Sme tak v podstate odkázaní na vývoz surovín bez akejkoľvek pridanej hodnoty. Preto vítame, že sa na Slovensku uchytil a rozvíja aspoň biopalivový priemysel, ktorý je dnes stabilným a spoľahlivým obchodným partnerom, zhodnocuje na Slovensku vypestované poľné plodiny a vytvára pridanú hodnotu. Okrem toho, ako vedľajší produkt produkuje hodnotné bielkovinové krmivá pre živočíšnu výrobu,“ konštatoval Ivan Oravec, predseda PD Devio Nové Sady.
Ako ďalej uviedol Róbert Spišák, predseda (ZVVB), výrobcov biopalív momentálne trápi nestabilita legislatívneho prostredia. „Podľa v súčasnosti platnej smernice EÚ by v rámci únie mal do roku 2020 podiel biopalív I. generácie v motorových palivách dosiahnuť 10 percent. Na Slovensku sú to pritom v súčasnosti ešte len štyri percentá. V novom návrhu Európskej komisie zo septembra tohto roku však zaznela požiadavka, aby sa biopalivá I. generácie na tomto záväzku podieľali 5,5 percentami a zvyšok by mali predstavovať biopalivá II. generácie. Tie sú pritom podľa nás ešte stále takpovediac neodskúšané. Takýto zásah by počas hry výrazne narušil dané pravidlá a zneistil investičné prostredie. Podľa nás, ak už má k nejakej zmene prísť, tak ten pomer by mal dosiahnuť 8:2 v prospech biopalív I. generácie,“ povedal R. Spišák.
Potvrdením toho, že výroba biopalív na Slovensku by nemala byť len akousi epizódou, ale dlhodobým a perspektívnym projektom, svedčí podľa R. Spišáka aj spolupráca výrobcov biopalív s vedecko - výskumnou základňou. Práve minulý týždeň zástupcovia Združenia pre výrobu a využitie biopalív a Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre podpísali Memorandum o porozumení a spolupráci.
Podľa slov Petra Bielika, rektora SPU v Nitre, pôjde o spoluprácu na projektoch v oblasti agrobiológie, bioenergie, biotechnológií, ako aj v oblasti progresívnych technológií v poľnohospodárstve a potravinárstve.
„Obaja očakávame od tejto spolupráce nájdenie inovatívnych riešení pri výrobe biopalív prvej generácie, ale aj možnosti pre výrobu a uplatnenie biopalív druhej generácie v podmienkach regiónu V4. Výskum by sa mal týkať i oblasti alternatívnych zdrojov surovín a energií pre výrobu biopalív, ako aj alternatívneho využitia vedľajších produktov, ktoré vznikajú pri výrobe biopalív,“ dodal Peter Bielik.
Roman Lettrich