1. verzus 2. generácia

Farmári na strane biopalív

Utlmenie výroby a spotreby biopalív prvej generácie  nie je dobré pre slovenský, ani pre európsky poľnohospodársky sektor. Biopalivá prvej generácie dnes na Slovensku dávajú prácu vyše 1500  ľuďom. Na pestovanie energetických plodín sa využíva pôda, ktorá by inak ležala ladom. Na stranu biopalivového odvetvia sa postavili aj európski farmári združení v organizácii Copa Cogeca. Vo svojej správe uvádzajú, že farmári i celý priemysel investovali do biopalív nemalé prostriedky a ak daná legislatívna zmena v europarlamente prešla, ohrozilo by to až 220 000 pracovných miest prevažne vo vidieckych oblastiach EÚ. Okrem toho by táto zmena viedla aj k zvýšenej spotrebe fosílnych palív, vyšším emisiám CO2 a ohrozené by boli aj krmivá pre zvieratá.

Nechceme zastaviť výrobu a vývoj biopalív druhej generácie,  veď už dnes sa spracúvajú použité kuchynské oleje  a živočíšne tuky,  ktoré sú aj podľa navrhovanej úpravy smerníc surovinami na výrobu druhej generácie biopalív. Ich  zdroj je však veľmi limitovaný a je potrebné dlhšie časové obdobie na komerčné zavedenie nových technológií do praxe.