Zdražovanie potravín

Názor Svetovej banky a asociácie ePure

Vysoké ceny potravín sú však spôsobené mnohými faktormi, napríklad zlou úrodou a špekuláciami na komoditných trhoch. Svedčia o tom aj závery renomovaných inštitúcií ako je Svetová banka, ktorej štúdia z roku 2010 jasne preukazuje, že biopalivový priemysel nemá žiaden zásadný vplyv na ceny potravinárskych komodít. Za rovnako nezmyselné to považuje aj generálny tajomník ePure (Európska asociácia pre bioetanolové palivá), Robert Vierhout, ktorý v článku uverejnenom v Ethanol Producer Magazine (text tu), že nadnárodné potravinové spoločnosti nesú oveľa viac viny za vyššie ceny potravín ako ktorýkoľvek výrobca biopalív na svete. Napríklad v roku 2012 svet vyprodukoval 2,2 miliardy ton obilia, čo je viac ako svetová populácia dokáže zjesť. A ak sa ľudia k jedlu nevedia dostať, je to preto, že si ho nemôžu dovoliť. Najčerstvejšia štúdia Svetovej banky z roku 2013 potvrdila, že za dve tretiny zvýšených cien potravín môžu práve fosílne palivá, teda vysoké ceny ropy. Štúdia sa detailne zaoberá cenami potravín za posledných 15 rokov.