Zdražovanie potravín

Sú biopalivá zodpovedné za svetový hlad?

V roku 2012 bolo na výrobu etanolu v EÚ použitých 3 milióny ton kukurice a 4,5 milióna ton pšenice. Množstvo pšenice, použitej na výrobu etanolu v roku 2012, predstavovalo 1,5% z celkovej produkcie obilnín v EÚ. Na výrobu mäsa sa v EÚ použilo 166,5 miliónov ton pšenice a kukurice vo forme krmív. Tým pádom spotreba obilnín na výrobu mäsa je 22-násobne vyššia, ako spotreba na výrobu bioetanolu. Celosvetovo sa na výrobu bioetanolu spotrebujú len tri percentá celkovej produkcie obilnín.

Obrovský rozvoj v krajinách juhovýchodnej Ázie, Afriky má za následok zvýšenú mieru spotreby komodít. Ekonomiky krajín ako Čína a India, kde žije takmer 40% svetovej populácie, rástli v posledných rokoch ďaleko rýchlejšie v porovnaní so zvyškom sveta, pričom príjem na obyvateľa rástol z veľmi nízkych úrovní. Je prirodzené, že ľudia, ktorých životná úroveň stúpa, majú tendenciu spotrebovávať a konzumovať viac. To sa pochopiteľne odráža v priamej spotrebe obilnín, ale aj nepriamej spotrebe obilnín, a to prostredníctvom konzumácie živočíšnych produktov. Podrobnejšie tu.

Svetová spotreba živočíšnych bielkovín celosvetovo vzrástla zo 44 miliónov ton v roku 1960 na úroveň 284 miliónov ton v roku 2009. Priemerná spotreba na obyvateľa sa teda viac než zdvojnásobila na úroveň 40,82 kg za rok. Vzhľadom na to, že 33% svetovej úrody obilnín ide na produkciu živočíšnych bielkovín, možno povedať, že spotreba mäsa má dramatický dopad na spotrebu obilnín, a teda aj na svetovú potravinovú bezpečnosť. Efektivita, s ktorou premieňame obilniny na živočíšne proteíny je rôzna, v priemere je však veľmi nevýhodná. Uvediem príklad: Na výrobu jedného živého kilogramu hovädzieho mäsa je nutné použiť približne 8,18 kg obilnín. Čiže nárast spotreby o jeden kilogram hovädzieho mäsa vedie k nárastu potreby o 8 kg obilnín viac. Uveďme aj fakt , že spotreba hovädzieho mäsa celosvetovo rastie od roku 1990 medziročne o 1% . Podrobnejšie tu.